โลโก้


หมายเหตุ: การเลือกรูปแบบงานปักหรือสกรีน
จะมีข้อจำกัดในการทำงานจริง ซึ่งอาจจะต้องมีการดัดแปลงรายละเอียดโลโก้บางส่วนเพื่อให้งานออกมาสมบูณ์
ข้อจำกัดและราคา จะขึ้นอยู่กับตัวแปร ดังนี้ – รายละเอียดโลโก้, ขนาดโลโก้, สีโลโก้, ชนิดผ้า, ตำแหน่งบนตัวหมวก

Logo Emb Flat ปักเรียบ ปักธรรมดา

Logo Emb 3D ปักโฟมนูน ปักโฟมนูน

Logo Emb 3D+outline ปักโฟมนูนมีขอบ ปักโฟมนูน + มีขอบ

Logo Metallic Thread Silver ปักโฟมนูน ปักโฟมนูน ด้ายสีเงิน

Logo Metallic Thread Gold ปักดิ้นทอง ปักด้ายดิ้นทอง

Logo Emb on Visor Crown Side ปักข้ามชิ้นงาน ปักข้ามชิ้นงาน

Logo Screen Rubber สกรีนสียาง สกรีนสียาง

Logo Screen Printing สกรีน สกรีน

Logo Patch Rubber อาร์มยาง อาร์มยาง